FÖRETAGET

Eristerulla

Jyremark Ab är den ledande finländska tillverkaren av fogband. Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med husfabriker och VTT för att kunna garantera kunderna testade och trygga produkter. Resultatet av utvecklingsarbetet är mångsidiga användningsområden bland annat för byggbranschens och industrins behov.

Utgångspunkten vid planeringen och tillverkningen av produkterna är våra kunders behov och de egenskaper som kunderna vill ha. Vi har förenat dessa på ett energiekonomiskt sätt, samtidigt som vi belastar miljön så lite som möjligt.

Jyremark har varit expert på isoleringsmaterial ända sedan år 1985. Som bevis på den tillförlitliga verksamheten har vårt företag den högsta kreditvärdigheten AAA. Bland våra nöjda kunder finns bland annat ledande husfabriker och professionella byggare. Våra produkter är märkta med nyckelflaggan, finländska produkter när de är som bäst!

Eristyksen-laitto