MÅNGSIDIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Pisarat

Som ett resultat av vår utveckling har vi skapat mångsidiga användningsområden för bland annat byggbranschens och industrins behov.

DU KAN ANVÄNDA PP-TERMO BL.A.:

 • som isolering/tätningsmaterial mellan timmerstockar,

 • som isolering/tätningsmaterial i elementfogar,

 • som isolering mellan block,

 • ovanpå fuktisoleringen under syllar,

 • för att täta fönster- och dörrkarmar,

 • för att dreva gamla timmerbyggnader,

 • för skålning och mellan golvkonstruktioner,

 • under parketten,

 • som tilläggsisolering vid renovering,

 • som isolering i timmer-, sten- och trähus samt i industrihallar,

 • för skräddarsydda användningsområden inom t.ex. industrin.

Saumaeristeet