REFERENSER

Saumaeristeet

Bland de nöjda användarna av PP-TERMO finns bland annat ledande husfabriker och professionella byggare. Vi utvecklar våra produkter i samarbete med våra långvariga kunder och VTT samt med beaktande av kundernas behov. Till våra kunder hör: